ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

BEATA PISKORZ

Od ponad 20 lat pracuje w  dużych firmach międzynarodowych  w obszarze finansów na stanowiskach eksperckich i managerskich.  W tym okresie uczestniczyła w wielu transformacjach organizacyjnych, zarządza projektami usprawniającymi, podziałem firm  oraz przenoszeniem aktywności poza firmę. Nadzoruje i usprawnia procesy radzenia sobie z  przechodzeniem przez zmiany niekoniecznie przez nich oczekiwane. 

Na co dzień zarządza zespołem około 100 osób  ( managerów , ekspertów  i specjalistów ) zlokalizowanych w 50 krajach na całym świecie. Jej rolą jest realizacja celów firmy poprzez równolegle zapewnienie aby zespół ekspertów oraz inne osoby współpracujące miały możliwość aktywnego w tym  uczestniczenia.
.

Tematyka

Beata w radzeniu sobie ze zmianą jest ekspertem najwyższej klasy. Umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach posiadają nieliczni. Te właśnie narzędzia będą stanowiły o „być albo nie być” wielu firm w niedalekiej przyszłości. Ze zmianą musi poradzić sobie każda jednostka, grupa ludzi czy cała organizacja. Poznaj Beatę, która przedstawi Ci w prosty sposób niezwykle potrzebną technologię, która zaprocentuje. Jak mówią: „Bądź zawsze gotowy”. Będziesz.

Dwa słowa od Beaty: